Pressebericht von Jörg Linnhoff, Göttinger Tageblatt, 23. Februar 2015

 karin bender                              uwe pohl                                    matthias meske                         willy bode

foto: wolfgang beisert